mat-ong-behonex
mat-ong-behonex
mat-ong-behonex
mat-ong-behonex

Công ty Behonex

Công ty CP Ong mật TP.HCM (BEHONEX CORP.)

Công ty CP Ong mật Tp.HCM (BEHONEX corp.) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1977, trở thành Công ty Cổ phần Ong Mật TP. HCM (BEHONEX corp.) năm 1995. BEHONEX chuyên sản xuất và xuất khẩu mật ong và các sản phẩm từ ong mật đến các quốc gia Mã lai, Nhật Bản, Mỹ & đặc biệt Châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Thụy Sỹ…).

Gần nửa thế kỷ, Công ty Ong Mật Tp.HCM (BEHONEX corp.) được công nhận là nhà xuất khẩu mật ong và sản phẩm từ ong mật uy tín trong thị trường quốc tế. Hiện nay, BEHONEX đặc biệt quan tâm đến thị trường nội địa, chúng tôi tâm huyết được cung cấp cho khách hàng Việt các sản phẩm mật ong - ong mật đạt chuẩn chất lượng quốc tế, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

BEHONEX EXPORT (CTY ONG MẬT TP. HCM)
09/04/2019
BEHONEX EXPORT (CTY ONG MẬT TP. HCM)