Trách nhiệm cộng đồng

Ở Việt Nam, những vùng tập trung nuôi nhiều ong lấy mật là miền núi trung du Bắc bộ (trên 442.000 đàn), Tây Nguyên (trên 361.000 đàn), vì đây ...
ĐỔI CHAI TIẾT KIỆM MUA HÀNGNhằm tái sử dụng lại vỏ chai thuỷ tinh để bảo vệ môi trường, lần đầu tiên, BEHONEX mang đến chương trình ...