Sửa ong chúa và công dụng

Sữa ong chúa là gì?Sữa ong chúa là sản phẩm được tiết ra từ hàm của con ong thợ 7 ngày tuổi trở đi để nuôi ong chúa và ấu trùng ong ...