GIỚI THIỆU

img-about

Công ty cổ phần Ong Mật TP. HCM là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1976. Đến năm 1995 thực hiện chính sách thử nghiệm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần Ong Mật là doanh nghiệp đầu tiên của TP. HCM được chọn và trở thành Công ty cổ phần Ong Mật TP. HCM cho đến ngày nay.

img-logo

  • Mật ong ở trong và vàng như nước cam.
  • Mật đặc, rót vào chai không cần phễu.
  • Mật không bị pha trộn, để lâu năm không đổi màu, không biến chất và không bị đọng đường .
  • Khi nuốt vào cổ họng có vị ngọt rất tự nhiên.

Mật ong của Ong Mật TP.HCM được thu hoạch bằng phương pháp thủ công, nên hoàn toàn giữ được nguyên vẹn hương thơm cũng như vị ngọt tự nhiên.

Thùng ong được đặt ở gần những cánh đồng hoa rừng trong suốt mùa hoa nở để ong hút mật. Sau mỗi vụ hoa, mật ong được thu hoạch và cất giữ cẩn thận. Mật ong của Ong Mật TP.HCM được thu hoạch bằng phương pháp thủ công, nên hoàn toàn giữ được nguyên vẹn hương thơm cũng như vị ngọt tự nhiên. Thùng ong được đặt ở gần những cánh đồng hoa rừng trong suốt mùa hoa nở để ong hút mật. Sau mỗi vụ hoa, mật ong được thu hoạch và cất giữ cẩn thận.

NENGIOITHEIU
QUY TRÌNH
NUÔI ONG LẤY MẬT
CHUYÊN NGHIỆP
img-about3
img-about4
Slogan