TIN TỨC

BEHONEX - HƯỚNG DẪN PHA MẬT ONG VÀ NGHỆ
BEHONEX đạt giải thưởng GENEVA 2011
Quy Trình Sản Xuất Mật Ong
Ong mật là côn trùng biết bay, cùng họ với kiến. Ong mật hiện diện khắp nơi trên trái đất, ngoại trừ vùng Nam cực (Antarctica)